Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 436 300 2 575 200 1 908 500 1 959 700 2 173 300
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 50 198 000 35 439 200 27 214 300 29 943 300 27 892 500
Należności w tys. USD 3 170 600 2 727 400 2 441 300 2 439 300 1 984 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 55 158 700 38 094 800 30 126 600 32 627 700 30 413 600
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 1,07 1,05 1,05 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 436 300K + $50 198 000K + $3 170 600K) ÷ $55 158 700K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022