Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 083 500 1 436 300 2 575 200 1 908 500 1 959 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 077 500 50 198 000 35 439 200 27 214 300 29 943 300
Należności w tys. USD 3 009 600 3 170 600 2 727 400 2 441 300 2 439 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 767 600 55 158 700 38 094 800 30 126 600 32 627 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,99 0,99 1,07 1,05 1,05

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 083 500K + $37 077 500K + $3 009 600K) ÷ $42 767 600K
= 0,99


Analiza porównawcza

2023