Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200 13 325 800
Property, plant and equipment w tys. USD 652 600 684 500 703 900 764 200 793 700
Rotacja aktywów trwałych 25,28 21,92 20,73 18,55 16,79

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $16 498 300K ÷ $652 600K
= 25,28


Analiza porównawcza

2022