Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 012 200 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200
Property, plant and equipment w tys. USD 681 400 652 600 684 500 703 900 764 200
Rotacja aktywów trwałych 26,43 25,28 21,92 20,73 18,55

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $18 012 200K ÷ $681 400K
= 26,43


Analiza porównawcza

2023