Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 012 200 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200
Aktywa razem w tys. USD 50 971 000 63 068 200 48 772 500 39 165 500 41 887 700
Rotacja aktywów razem 0,35 0,26 0,31 0,37 0,34

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $18 012 200K ÷ $50 971 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2023