Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200 13 325 800
Aktywa razem w tys. USD 63 068 200 48 772 500 39 165 500 41 887 700 37 088 700
Rotacja aktywów razem 0,26 0,31 0,37 0,34 0,36

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $16 498 300K ÷ $63 068 200K
= 0,26


Analiza porównawcza

2022