Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 42 170 600 54 804 900 40 741 800 31 564 100 34 342 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 42 767 600 55 158 700 38 094 800 30 126 600 32 627 700
Wskaźnik płynności bieżącej 0,99 0,99 1,07 1,05 1,05

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $42 170 600K ÷ $42 767 600K
= 0,99


Analiza porównawcza

2023