Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 54 804 900 40 741 800 31 564 100 34 342 300 32 050 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 55 158 700 38 094 800 30 126 600 32 627 700 30 413 600
Wskaźnik płynności bieżącej 0,99 1,07 1,05 1,05 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $54 804 900K ÷ $55 158 700K
= 0,99


Analiza porównawcza

2022