Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 989 000 2 987 100 2 985 000 1 002 800 2 002 200
Kapitał własny w tys. USD 3 509 100 3 225 300 5 670 100 5 752 200 5 399 900
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,46 0,48 0,34 0,15 0,27

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 989 000K ÷ ($2 989 000K + $3 509 100K)
= 0,46


Analiza porównawcza

2023