Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Zysk brutto w tys. USD 4 437 600 3 804 100 3 361 200 3 182 600 3 005 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 012 200 16 498 300 15 005 400 14 589 800 14 175 200
Marża zysku brutto 24,64% 23,06% 22,40% 21,81% 21,20%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $4 437 600K ÷ $18 012 200K
= 24,64%


Analiza porównawcza

2023