Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 987 100 2 985 000 1 002 800 2 002 200 2 002 400
Aktywa razem w tys. USD 63 068 200 48 772 500 39 165 500 41 887 700 37 088 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,05 0,06 0,03 0,05 0,05

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 987 100K ÷ $63 068 200K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022