Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 989 000 2 987 100 2 985 000 1 002 800 2 002 200
Aktywa razem w tys. USD 50 971 000 63 068 200 48 772 500 39 165 500 41 887 700
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,06 0,05 0,06 0,03 0,05

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 989 000K ÷ $50 971 000K
= 0,06


Analiza porównawcza

2023