Automatic Data Processing Inc. (ADP)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 5,98 5,20 5,50 5,98 5,81
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 5,67 10,15 8,27

Średnia liczba dni

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 60,99 70,14 66,34 61,08 62,81
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2023
(30 cze 2023)
2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 26,43 25,28 21,92 20,73 18,55
Rotacja aktywów razem 0,35 0,26 0,31 0,37 0,34