Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 6,40 7,71 7,87 8,85 6,36 5,06 4,50 4,35
Rotacja zobowiązań 13,44 19,09 18,58 21,67 14,52 13,62 12,52 14,56
Rotacja kapitału pracującego 10,78 8,12 5,47 4,71 4,85 6,61 8,65 13,71

Średnia liczba dni

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 57,02 47,36 46,40 41,26 57,37 72,15 81,11 83,83
Cykl zobowiązań dni 27,17 19,12 19,65 16,85 25,14 26,79 29,16 25,08

Długoterminowe

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Rotacja aktywów trwałych 15,13 19,12 19,48 19,11 14,76 5,66 5,02 4,45
Rotacja aktywów razem 0,36 0,46 0,47 0,47 0,37 0,34 0,32 0,26