Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 057 000 2 063 000 2 576 000 2 101 000 2 120 000
Kapitał własny w tys. USD 962 000 1 089 000 963 000 1 212 000 1 418 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,14 1,89 2,67 1,73 1,50

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $2 057 000K ÷ $962 000K
= 2,14


Analiza porównawcza

2022