Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 397 000 1 498 000 1 565 000 1 300 000 2 053 000
Aktywa razem w tys. USD 4 033 000 4 123 000 4 269 000 4 644 000 4 533 000
Rotacja aktywów razem 0,35 0,36 0,37 0,28 0,45

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 397 000K ÷ $4 033 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2023