Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 161 000 171 000 493 000 94 000 366 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 150 000 149 000 112 000 101 000 192 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 406 000 397 000 346 000 462 000 693 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,77 0,81 1,75 0,42 0,81

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($161 000K + $150 000K) ÷ $406 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022