Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 164 000 2 057 000 2 063 000 2 576 000 2 101 000
Aktywa razem w tys. USD 4 033 000 4 123 000 4 269 000 4 644 000 4 533 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,54 0,50 0,48 0,55 0,46

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 164 000K ÷ $4 033 000K
= 0,54


Analiza porównawcza

2023