Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 65,02% 71,25% 67,77% 72,58% 73,98%
Marża zysku operacyjnego 34,98% 29,07% 16,00% 22,60% 21,20%
Marża zysku brutto 31,78% 21,41% -12,15% 10,08% 11,94%
Marża zysku netto 23,70% 15,59% -10,15% 7,65% 8,67%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA 12,71% 10,66% 4,48% 10,24% 7,96%
ROA 8,61% 5,72% -2,84% 3,46% 3,26%
Zwrot z kapitału całkowitego 17,36% 14,44% 5,88% 14,01% 11,19%
ROE 36,90% 22,41% -13,71% 12,95% 11,42%