Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 6,40 6,36 4,41 6,75 6,38
Rotacja zobowiązań 13,44 14,52 14,96 18,77 7,97
Rotacja kapitału pracującego 10,78 4,85 2,35 55,49 11,82

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 57,02 57,37 82,83 54,05 57,25
Cykl zobowiązań dni 27,17 25,14 24,39 19,45 45,81

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 15,13 14,76 4,68 6,69 5,73
Rotacja aktywów razem 0,36 0,37 0,28 0,45 0,38