Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

ROE

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 488 000 -132 000 157 000 162 000 230 000
Kapitał własny w tys. USD 2 178 000 963 000 1 212 000 1 418 000 1 262 000
ROE 22,41% -13,71% 12,95% 11,42% 18,23%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $488 000K ÷ $2 178 000K
= 22,41%


Analiza porównawcza

2021