Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 828 000 974 000 1 115 000 881 000 1 490 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 397 000 1 498 000 1 565 000 1 300 000 2 053 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 59,27% 65,02% 71,25% 67,77% 72,58%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $828 000K ÷ $1 397 000K
= 59,27%


Analiza porównawcza

2023