Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 161 000 342 000 493 000 94 000 366 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 150 000 298 000 112 000 101 000 192 000
Należności w tys. USD 234 000 492 000 295 000 304 000 293 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 406 000 794 000 346 000 462 000 693 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,34 1,43 2,60 1,08 1,23

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($161 000K + $150 000K + $234 000K) ÷ $406 000K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022