Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 373 000 545 000 720 000 900 000 499 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 459 000 406 000 397 000 346 000 462 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,81 1,34 1,81 2,60 1,08

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $373 000K ÷ $459 000K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023