Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 488 000 -132 000 157 000 162 000 230 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 130 000 1 300 000 2 053 000 1 868 000 1 280 000
Marża zysku netto 15,59% -10,15% 7,65% 8,67% 17,97%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $488 000K ÷ $3 130 000K
= 15,59%


Analiza porównawcza

2021