Tempur Sealy International Inc (TPX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 2 871 600 2 928 500 2 967 500 2 903 900 2 772 100 2 588 800 2 409 700 2 158 100
Zobowiązania handlowe w tys. USD 359 800 440 200 432 600 462 300 432 000 463 400 346 700 278 600
Rotacja zobowiązań 7,98 6,65 6,86 6,28 6,42 5,59 6,95 7,75

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 871 600K ÷ $359 800K
= 7,98