Tempur Sealy International Inc (TPX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 69 400 300 700 65 000 64 900 45 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 148 200 91 500 207 600 202 800 215 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 981 200 1 053 400 974 800 773 300 669 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,22 0,37 0,28 0,35 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($69 400K + $148 200K) ÷ $981 200K
= 0,22