Tempur Sealy International Inc (TPX)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 128 700 2 049 600 2 158 700 1 638 400 1 342 200
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 925 400 4 921 200 4 930 800 3 676 900 3 106 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 43,22% 41,65% 43,78% 44,56% 43,21%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 128 700K ÷ $4 925 400K
= 43,22%