Tempur Sealy International Inc (TPX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 195 200 1 275 600 968 400 900 200 805 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 981 200 1 053 400 974 800 773 300 669 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,22 1,21 0,99 1,16 1,20

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 195 200K ÷ $981 200K
= 1,22