Tempur Sealy International Inc (TPX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 527 000 2 739 900 2 278 500 1 323 000 1 502 600
Kapitał własny w tys. USD 323 400 -22 100 285 800 503 600 359 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,89 1,01 0,89 0,72 0,81

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 527 000K ÷ ($2 527 000K + $323 400K)
= 0,89