Tempur Sealy International Inc (TPX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 278 500 1 323 000 1 502 600 1 599 100 1 680 700
Kapitał własny w tys. USD 285 800 503 600 359 500 214 600 112 500
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,89 0,72 0,81 0,88 0,94

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $2 278 500K ÷ ($2 278 500K + $285 800K)
= 0,89