Tempur Sealy International Inc (TPX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 921 200 4 930 800 3 676 900 3 106 000 2 702 900
Aktywa razem w tys. USD 4 359 800 4 323 400 3 308 600 3 061 800 2 715 400
Rotacja aktywów razem 1,13 1,14 1,11 1,01 1,00

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 921 200K ÷ $4 359 800K
= 1,13