Tempur Sealy International Inc (TPX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 930 800 3 676 900 3 106 000 2 702 900 2 754 400
Aktywa razem w tys. USD 4 323 400 3 308 600 3 061 800 2 715 400 2 694 000
Rotacja aktywów razem 1,14 1,11 1,01 1,00 1,02

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 930 800K ÷ $4 323 400K
= 1,14