Tempur Sealy International Inc (TPX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 930 800 3 676 900 3 106 000 2 702 900 2 754 400
Property, plant and equipment w tys. USD 583 500 507 900 435 800 420 800 435 100
Rotacja aktywów trwałych 8,45 7,24 7,13 6,42 6,33

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 930 800K ÷ $583 500K
= 8,45