Tempur Sealy International Inc (TPX)

ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 624 500 348 800 189 500 100 500 151 400
Aktywa razem w tys. USD 4 323 400 3 308 600 3 061 800 2 715 400 2 694 000
ROA 14,44% 10,54% 6,19% 3,70% 5,62%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $624 500K ÷ $4 323 400K
= 14,44%