Tempur Sealy International Inc (TPX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 69 400 300 700 65 000 64 900 45 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 148 200 91 500 207 600 202 800 215 800
Należności w tys. USD 422 600 419 500 383 700 372 000 321 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 981 200 1 053 400 974 800 773 300 669 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,65 0,77 0,67 0,83 0,87

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($69 400K + $148 200K + $422 600K) ÷ $981 200K
= 0,65