Tempur Sealy International Inc (TPX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 278 500 1 323 000 1 502 600 1 599 100 1 680 700
Aktywa razem w tys. USD 4 323 400 3 308 600 3 061 800 2 715 400 2 694 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,53 0,40 0,49 0,59 0,62

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 278 500K ÷ $4 323 400K
= 0,53