Tempur Sealy International Inc (TPX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 527 000 2 739 900 2 278 500 1 323 000 1 502 600
Aktywa razem w tys. USD 4 553 900 4 359 800 4 323 400 3 308 600 3 061 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,55 0,63 0,53 0,40 0,49

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 527 000K ÷ $4 553 900K
= 0,55