Tempur Sealy International Inc (TPX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 772 100 2 038 500 1 763 800 1 582 200 1 613 700
Zapasy w tys. USD 463 900 312 100 260 500 222 300 183 000
Rotacja zapasów 5,98 6,53 6,77 7,12 8,82

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $2 772 100K ÷ $463 900K
= 5,98