Tempur Sealy International Inc (TPX)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 930 800 3 676 900 3 106 000 2 702 900 2 754 400
Należności w tys. USD 419 500 383 700 372 000 321 500 317 700
Rotacja należności 11,75 9,58 8,35 8,41 8,67

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 930 800K ÷ $419 500K
= 11,75