Tapestry Inc (TPR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(1 lip 2023)
2023/Q3
(1 kwi 2023)
2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(1 paź 2022)
2022/Q4
(2 lip 2022)
2022/Q3
(2 kwi 2022)
2022/Q2
(1 sty 2022)
2022/Q1
(2 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 741 500 651 800 846 200 557 100 953 200 1 073 000 1 647 700 1 655 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 491 000 392 200 423 800 420 900 374 100 329 700 368 100 182 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 286 500 1 146 100 1 338 600 1 308 400 1 468 800 1 733 300 1 843 700 1 646 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,96 0,91 0,95 0,75 0,90 0,81 1,09 1,12

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($741 500K + $491 000K) ÷ $1 286 500K
= 0,96