Tapestry Inc (TPR)

ROE

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Zysk netto w tys. USD 936 000 856 300 834 200 -652 100 643 400
Kapitał własny w tys. USD 2 277 800 2 285 500 3 259 300 2 276 400 3 513 400
ROE 41,09% 37,47% 25,59% -28,65% 18,31%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $936 000K ÷ $2 277 800K
= 41,09%