Tapestry Inc (TPR)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 660 900 6 684 500 5 746 300 4 961 400 6 027 100
Property, plant and equipment w tys. USD 564 500 544 400 678 100 775 200 938 800
Rotacja aktywów trwałych 11,80 12,28 8,47 6,40 6,42

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 660 900K ÷ $564 500K
= 11,80