Tapestry Inc (TPR)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Aktywa razem w tys. USD 7 116 800 7 265 300 8 382 400 7 924 200 6 877 300
Kapitał własny w tys. USD 2 277 800 2 285 500 3 259 300 2 276 400 3 513 400
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,12 3,18 2,57 3,48 1,96

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $7 116 800K ÷ $2 277 800K
= 3,12