Tapestry Inc (TPR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 741 500 953 200 2 007 700 1 434 400 1 233 800
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 491 000 374 100 432 600 188 500 246 600
Należności w tys. USD 211 500 252 300 200 200 193 300 298 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 286 500 1 468 800 1 425 800 1 742 100 918 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,12 1,08 1,85 1,04 1,94

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($741 500K + $491 000K + $211 500K) ÷ $1 286 500K
= 1,12