Tapestry Inc (TPR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 953 200 2 007 700 1 434 400 1 233 800 1 250 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 374 100 432 600 188 500 246 600 194 700
Należności w tys. USD 252 300 200 200 193 300 298 100 314 100
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 468 800 1 425 800 1 742 100 918 000 938 200
Wskaźnik płynności szybkiej 1,08 1,85 1,04 1,94 1,87

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($953 200K + $374 100K + $252 300K) ÷ $1 468 800K
= 1,08