Tapestry Inc (TPR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 660 900 6 684 500 5 746 300 4 961 400 6 027 100
Aktywa razem w tys. USD 7 116 800 7 265 300 8 382 400 7 924 200 6 877 300
Rotacja aktywów razem 0,94 0,92 0,69 0,63 0,88

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 660 900K ÷ $7 116 800K
= 0,94