Tapestry Inc (TPR)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Cykl zapasów dni 172,47 178,40 161,14 156,19 143,95
Cykl należności dni 11,59 13,78 12,72 14,22 18,05
Cykl zobowiązań dni 78,20 93,43 97,63 27,72 45,06
Cykl konwersji gotówki dni 105,86 98,74 76,23 142,68 116,95

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 172,47 + 11,59 – 78,20
= 105,86