Tapestry Inc (TPR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 953 200 2 007 700 1 434 400 1 233 800 1 250 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 374 100 432 600 188 500 246 600 194 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 468 800 1 425 800 1 742 100 918 000 938 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,90 1,71 0,93 1,61 1,54

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($953 200K + $374 100K) ÷ $1 468 800K
= 0,90