Tapestry Inc (TPR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 175 800 968 000 -73 100 814 100 670 800
Aktywa razem w tys. USD 7 265 300 8 382 400 7 924 200 6 877 300 6 678 300
Operacyjny ROA 16,18% 11,55% -0,92% 11,84% 10,04%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 175 800K ÷ $7 265 300K
= 16,18%