Tapestry Inc (TPR)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 172 400 1 175 800 968 000 -73 100 814 100
Aktywa razem w tys. USD 7 116 800 7 265 300 8 382 400 7 924 200 6 877 300
Operacyjny ROA 16,47% 16,18% 11,55% -0,92% 11,84%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 172 400K ÷ $7 116 800K
= 16,47%