Tapestry Inc (TPR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 635 800 1 659 200 1 590 700 1 587 900 1 601 900
Aktywa razem w tys. USD 7 116 800 7 265 300 8 382 400 7 924 200 6 877 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,23 0,19 0,20 0,23

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 635 800K ÷ $7 116 800K
= 0,23