Tapestry Inc (TPR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 659 200 1 590 700 1 587 900 1 601 900 1 599 900
Aktywa razem w tys. USD 7 265 300 8 382 400 7 924 200 6 877 300 6 678 300
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,19 0,20 0,23 0,24

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 659 200K ÷ $7 265 300K
= 0,23