Tapestry Inc (TPR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 660 900 6 684 500 5 746 300 4 961 400 6 027 100 5 880 000 4 488 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 946 000 2 034 100 1 664 400 1 722 100 1 973 400 2 026 100 1 407 200
Zysk ze sprzedaży brutto 4 714 900 4 650 400 4 081 900 3 239 300 4 053 700 3 853 900 3 081 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 542 500 3 474 600 3 113 900 3 312 400 3 239 600 3 183 100 2 293 700
Zysk operacyjny 1 172 400 1 175 800 968 000 -73 100 814 100 670 800 787 400
Koszty odsetek netto 27 600 58 700 71 400 60 100 47 900 74 000 28 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 143 100 1 047 000 897 300 -624 200 766 200 596 800 759 000
Podatek dochodowy 207 100 190 700 63 100 27 900 122 800 199 300 168 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 936 000 856 300 834 200 -652 100 643 400 397 500 591 000