Tapestry Inc (TPR)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(1 lip 2017)
Przychody ze sprzedaży 6 684 500 5 746 300 4 961 400 6 027 100 5 880 000 4 488 300
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 034 100 1 664 400 1 722 100 1 973 400 2 026 100 1 407 200
Zysk ze sprzedaży brutto 4 650 400 4 081 900 3 239 300 4 053 700 3 853 900 3 081 100
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 3 474 600 3 113 900 3 312 400 3 239 600 3 183 100 2 293 700
Zysk operacyjny 1 175 800 968 000 -73 100 814 100 670 800 787 400
Koszty odsetek netto 58 700 71 400 60 100 47 900 74 000 28 400
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 047 000 897 300 -624 200 766 200 596 800 759 000
Podatek dochodowy 190 700 63 100 27 900 122 800 199 300 168 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 856 300 834 200 -652 100 643 400 397 500 591 000