Tapestry Inc (TPR)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 946 000 2 034 100 1 664 400 1 722 100 1 973 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 416 900 520 700 445 200 130 800 243 600
Rotacja zobowiązań 4,67 3,91 3,74 13,17 8,10

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 946 000K ÷ $416 900K
= 4,67