Tapestry Inc (TPR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja zapasów 2,05 2,27 2,34 2,54 3,01
Rotacja należności 26,49 28,70 25,67 20,22 18,72
Rotacja zobowiązań 3,91 3,74 13,17 8,10 7,67
Rotacja kapitału pracującego 6,05 2,95 6,12 3,68 3,93

Średnia liczba dni

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni 178,40 161,14 156,19 143,95 121,38
Cykl należności dni 13,78 12,72 14,22 18,05 19,50
Cykl zobowiązań dni 93,43 97,63 27,72 45,06 47,61

Długoterminowe

2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 12,28 8,47 6,40 6,42 6,64
Rotacja aktywów razem 0,92 0,69 0,63 0,88 0,88