Tapestry Inc (TPR)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Rotacja zapasów 2,12 2,05 2,27 2,34 2,54
Rotacja należności 31,49 26,49 28,70 25,67 20,22
Rotacja zobowiązań 4,67 3,91 3,74 13,17 8,10
Rotacja kapitału pracującego 6,18 6,05 2,95 6,12 3,68

Średnia liczba dni

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Cykl zapasów dni 172,47 178,40 161,14 156,19 143,95
Cykl należności dni 11,59 13,78 12,72 14,22 18,05
Cykl zobowiązań dni 78,20 93,43 97,63 27,72 45,06

Długoterminowe

2023
(1 lip 2023)
2022
(2 lip 2022)
2021
(3 lip 2021)
2020
(27 cze 2020)
2019
(29 cze 2019)
Rotacja aktywów trwałych 11,80 12,28 8,47 6,40 6,42
Rotacja aktywów razem 0,94 0,92 0,69 0,63 0,88