TJX Companies, Inc. (TJX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(29 paź 2022)
2023/Q2
(30 lip 2022)
2023/Q1
(30 kwi 2022)
2022/Q4
(29 sty 2022)
2022/Q3
(30 paź 2021)
2022/Q2
(31 lip 2021)
2022/Q1
(1 maj 2021)
2021/Q4
(30 sty 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 364 680 3 531 210 4 295 070 6 226 760 6 791 600 7 106 020 8 775 480 10 469 600
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 582 389 552 480 565 351 438 099 536 067 580 749 504 744 434 977
Należności w tys. USD 713 046 667 813 630 015 632 160 615 119 615 634 621 177 497 401
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 11 233 600 10 147 100 10 018 500 10 468 100 11 328 700 10 042 100 9 906 960 10 803 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,41 0,47 0,55 0,70 0,70 0,83 1,00 1,06

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 364 680K + $582 389K + $713 046K) ÷ $11 233 600K
= 0,41


Analiza porównawcza

2023/Q3