TJX Companies, Inc. (TJX)

ROA

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Zysk netto w tys. USD 3 282 820 90 470 3 272 190 3 059 800 2 607 950
Aktywa razem w tys. USD 28 461 500 30 813 600 24 145 000 14 326 000 14 058 000
ROA 11,53% 0,29% 13,55% 21,36% 18,55%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $3 282 820K ÷ $28 461 500K
= 11,53%


Analiza porównawcza

2022