TJX Companies, Inc. (TJX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 550 000 32 137 000 41 717 000 38 972 900 35 864 700
Aktywa razem w tys. USD 28 461 500 30 813 600 24 145 000 14 326 000 14 058 000
Rotacja aktywów razem 1,71 1,04 1,73 2,72 2,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $48 550 000K ÷ $28 461 500K
= 1,71


Analiza porównawcza

2022