TJX Companies, Inc. (TJX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 936 000 48 550 000 32 137 000 41 717 000 38 972 900
Aktywa razem w tys. USD 28 349 000 28 461 500 30 813 600 24 145 000 14 326 000
Rotacja aktywów razem 1,76 1,71 1,04 1,73 2,72

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $49 936 000K ÷ $28 349 000K
= 1,76


Analiza porównawcza

2023