TJX Companies, Inc. (TJX)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Cykl zapasów dni 62,68 64,53 59,59 60,05 59,93
Cykl należności dni 4,75 5,65 3,38 3,24 3,33
Cykl zobowiązań dni 46,95 71,76 32,68 34,68 35,61
Cykl konwersji gotówki dni 20,48 -1,58 30,28 28,62 27,64

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 62,68 + 4,75 – 46,95
= 20,48


Analiza porównawcza

2022