TJX Companies, Inc. (TJX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(28 sty 2023)
2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 49 936 000 48 550 000 32 137 000 41 717 000 38 972 900
Property, plant and equipment w tys. USD 5 783 000 5 270 830 5 036 100 5 325 050 5 255 210
Rotacja aktywów trwałych 8,63 9,21 6,38 7,83 7,42

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $49 936 000K ÷ $5 783 000K
= 8,63


Analiza porównawcza

2023