TJX Companies, Inc. (TJX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(29 sty 2022)
2021
(30 sty 2021)
2020
(1 lut 2020)
2019
(2 lut 2019)
2018
(3 lut 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 48 550 000 32 137 000 41 717 000 38 972 900 35 864 700
Property, plant and equipment w tys. USD 5 270 830 5 036 100 5 325 050 5 255 210 5 006 050
Rotacja aktywów trwałych 9,21 6,38 7,83 7,42 7,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $48 550 000K ÷ $5 270 830K
= 9,21


Analiza porównawcza

2022